Těžba dřeva


Provádíme těžbu a přibližování dřeva v lese i mimo les.


Jedná se třeba o staré pole, louky porostlé letitými nálety. Tyto většinou vytěžíme a proměníme ve štěpku, která se následně používá jako biopalivo např. v teplárnách.